Programa
d'activitats

Mostra
d’entitats

Vine a descobrir el teixit associatiu de Gavà. Entitats de diferents àmbits —culturals, socials,
de cooperació, esportives, de lleure, etc.— ens mostren els seus projectes i ens ofereixen
una gran varietat d’activitats per donar a conèixer la gran tasca que fan dia a dia.

Plànol
del recinte
firal